ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Με την εγγραφή σας στο Ekatommyriouxos.gr συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει πλήρως και συμφωνήσει πλήρως να δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης.

Με την εγγραφή σας ως μέλος, αναγνωρίζετε ότι όλες οι πληροφορίες που δημοσιεύονται από το ekatommyriouxos.gr, το Conclavio και τον Damian Prosalendis είναι καθαρά για ψυχαγωγικούς και ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν οικονομικές συμβουλές. Πάντα να συμβουλεύεστε πιστοποιημένους συμβούλους. Ισχυρισμοί επιτυχιών, κερδών και εισοδημάτων που παρουσιάζονται από την ιστοσελίδα ekatommyriouxos.gr, το Conclavio, τον Damian Prosalendis, λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτών και τυχόν συνεργατών αποτελούν εμψυχωτικές δηλώσεις για τις δυνατότητες κάποιου, και όχι εγγυήσεις. Επιτυχίες, μαρτυρίες και άλλα παραδείγματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τυπικά αποτελέσματα και δεν αποτελούν εγγύηση ότι εσείς ή άλλοι θα επιτύχετε τα ίδια αποτελέσματα. Τα ατομικά αποτελέσματα θα ποικίλλουν πάντα και τα δικά σας θα εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από την ατομική σας ικανότητα, την εργασιακή ηθική, τις επιχειρηματικές δεξιότητες και εμπειρία, το επίπεδο κινήτρων, την επιμέλεια στην εφαρμογή των προγραμμάτων του Conclavio - ekatommyriouxos.gr, την οικονομία, τους κανονικούς και απρόβλεπτους κινδύνους της επιχειρηματικής δραστηριότητας και άλλους παράγοντες.

Το Forex και τα κρυπτονομίσματα είναι εργαλεία μόχλευσης με μεγάλες πιθανές ανταμοιβές και μεγάλους πιθανούς κινδύνους. Γνωρίζετε τους κινδύνους και είστε πρόθυμοι να τους αποδεχτείτε προκειμένου να πραγματοποιήσετε συναλλαγές στις αγορές συναλλάγματος ή στις αγορές κρυπτονομισμάτων. Δεν παρέχονται εγγυήσεις όσον αφορά το αποτέλεσμα των ατομικών συναλλαγών σας. Η προηγούμενη απόδοση του συστήματος δεν είναι απαραίτητα ενδεικτική των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Συμφωνείτε να μην συναλλάσσεστε με κεφάλαιο που δεν έχετε την πολυτέλεια να ρισκάρετε. Υπάρχει πάντα μια πιθανότητα να χάσετε μέρος ή όλο το κεφάλαιό σας για λόγους όπως, ενδεικτικά, κακές συνθήκες συναλλαγών στην αγορά, μηχανικά λάθη, λάθη που προκαλούνται από συναισθήματα, μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια κρίση ή άλλα απρόβλεπτα και αδύνατο να ελεγχθούν γεγονότα. 

Αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης του ekatommyriouxos.gr η του Conclavio, και αυτό περιλαμβάνει την πληρωμή της συνδρομής σας. Το ekatommyriouxos δεν γνωρίζει το ποσό των χρημάτων με το οποίο πραγματοποιείτε συναλλαγές ή το επίπεδο κινδύνου που αναλαμβάνετε με κάθε συναλλαγή. Η απόφασή σας να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που παρέχονται είναι δική σας βούληση. To ekatommyriouxos.gr, το Conclavio και ο Damian Prosalendis αποποιούνται κάθε ευθύνης για τις δικές σας ατομικές αποφάσεις.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας η την αγορά οποιασδήποτε υπηρεσίας μας κατανοείτε όλα τα σχετικά με τις συναλλαγές και συμφωνείτε ανεπιφύλακτα με όλους τους παραπάνω όρους. Συμφωνείτε επίσης ότι πραγματοποιείτε συναλλαγές με δική σας ευθύνη, συμμετέχετε οικειοθελώς σε αυτές τις δραστηριότητες, ότι είστε άνω των 18 ετών, αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο και συμφωνείτε να αποδεσμεύσετε και να απαλλάξετε τον πάροχο σημάτων, τον εκδότη και τα σχετικά τρίτα μέρη από οποιεσδήποτε αξιώσεις ή αιτίες δράσης, γνωστές ή άγνωστο, που προκύπτει από την ομάδα υπηρεσιών και σημάτων ekatommyriouxos/conclavio. Η μεταπώληση των σημάτων ή του υλικού μας απαγορεύεται αυστηρά και διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιαδήποτε συνδρομή πιστεύουμε ότι παραβιάζει τους όρους αυτής της συμφωνίας, χωρίς την έκδοση επιστροφής χρημάτων.

Αν και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να παράγουμε τη καλύτερη δυνατή πληροφόρηση, κανένα αποτέλεσμα δεν είναι εγγυημένο και δεν θα προσφερθούν επιστροφές χρημάτων για οποιονδήποτε λόγο. Οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι εικονικά ψηφιακά προϊόντα που δεν επιστρέφονται και επομένως όλες οι πωλήσεις είναι οριστικές. Δεδομένου ότι πρόκειται αποκλειστικά για online υπηρεσία, δεν τίθεται θέμα μη παραλαβής ή ελαττωματικότητας. Εφόσον έχει ήδη παρασχεθεί οποιοδήποτε μέρος της παρεχόμενης υπηρεσίας και έχει με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο πραγματοποιηθεί πράξη πρόσβασης στο περιεχόμενο της, δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων.
Με την εγγραφή σας στην υπηρεσία του Conclavio, χάνετε το δικαίωμα σας να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων ή να αμφισβητήσετε τη συναλλαγή. 

Η Συνδρομή Σας

Οι παρακάτω Όροι Υπηρεσίας ("Όροι") διέπουν την αυτόματη ανανέωση των μηνιαίων και ετήσιων συνδρομών σας στις υπηρεσίες μας ("Υπηρεσίες"). Με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά.

Η συνδρομή σας στο Conclavio παρέχει πρόσβαση σε αποκλειστικές ομαδικές συνομιλίες και κανάλια κοινωνικής δικτύωσης για συζήτηση, εκπαίδευση, μαθητεία και μια θετική κοινότητα για δικτύωση.

1. Αυτόματη Ανανέωση

Με την εγγραφή σας στη μηνιαία συνδρομητική υπηρεσία πληρώνετε €49 ή €98 (Ευρώ) τώρα, και αυτόματα ξανά κάθε 30 ημέρες μετά, μέχρι να ακυρώσετε την συνδρομή σας. 

Με την εγγραφή σας στη ετήσια συνδρομητική υπηρεσία πληρώνετε €899 (Ευρώ) τώρα, και αυτόματα ξανά κάθε 1 έτος μετά, μέχρι να ακυρώσετε την συνδρομή σας. 

Η συνδρομή σας θα ανανεώνεται αυτόματα στο τέλος κάθε περιόδου χρέωσης, εκτός αν την ακυρώσετε πριν από την ημερομηνία ανανέωσης. 

2. Ακύρωση Συνδρομής

Η συνδρομή δεν είναι δεσμευτική και μπορεί ακυρωθεί εμπρόθεσμα ανά πάσα στιγμή πριν το πέρας της προθεσμίας. 

Από τη στιγμή που θα ακυρώσετε διατηρείτε κανονικά πρόσβαση μέχρι το τέλος της περιόδου για την οποία έχετε ήδη πληρώσει. 

3. Επιστροφές

Δεν προσφέρουμε επιστροφές για χρεώσεις συνδρομής που έχουν ήδη επεξεργαστεί. 

4. Αλλαγές στα Σχέδια Συνδρομής και τις Τιμές

α. Κατοχυρώνουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την τιμολόγηση και τα χαρακτηριστικά των σχεδίων συνδρομής μας με προειδοποίηση εκ των προτέρων.

β. Οποιεσδήποτε αλλαγές στα σχέδια συνδρομής και τις τιμές δεν θα επηρεάσουν την τρέχουσα περίοδο συνδρομής σας, αλλά μπορεί να ισχύσουν κατά την ανανέωση.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση του ιστότοπου Ekatommyriouxos.

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, υποθέτουμε ότι αποδέχεστε πλήρως αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο Ekatommyriouxos
εάν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα.

Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, τη Δήλωση Απορρήτου και τη Σημείωση Αποποίησης Ευθύνης
και οποιαδήποτε ή όλες οι Συμφωνίες: «Πελάτης», «Εσείς» και «Σας» αναφέρεται σε εσάς, το άτομο που έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο
και αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων του Ιστότοπου. «Ο Ιστότοπος», «Εμείς», «Εμείς», «Δικοί μας» και «Εμείς», αναφέρεται
στην Εταιρεία μας. Το «Μέρος», «Μέρη» ή «Εμείς», αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και σε εμάς, ή είτε στον Πελάτη
ή τον εαυτό μας. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την εξέταση της πληρωμής που απαιτείται για την ανάληψη
τη διαδικασία της βοήθειάς μας προς τον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο, είτε με επίσημες συναντήσεις
καθορισμένης διάρκειας ή οποιουδήποτε άλλου μέσου, με ρητό σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του Πελάτη σχετικά
παροχής των αναφερόμενων υπηρεσιών/προϊόντων της Εταιρείας, σύμφωνα και με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας του. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, πληθυντικό, η κεφαλαιοποίηση και/ή αυτός/αυτή/α, θεωρούνται ως εναλλάξιμα και επομένως ως αναφέρονται στο ίδιο.

Cookies
Χρησιμοποιούμε τη χρήση cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο ekatommyriouxos συναινείτε στη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας.

Οι περισσότεροι από τους σύγχρονους διαδραστικούς ιστότοπους
χρησιμοποιούν cookies για να μπορούν να ανακτούν τα στοιχεία χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας
για να ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα αυτής της περιοχής και η ευκολία χρήσης για όσους επισκέπτονται. Μερικοί από τους δικούς μας
συνεργάτες / διαφημιστικοί συνεργάτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

ΑΔΕΙΑ
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, το ekatommyriouxos κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για
όλο το υλικό στον ιστότοπο. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να δείτε και/ή να εκτυπώσετε
σελίδες από τον ιστότοπο για δική σας προσωπική χρήση που υπόκεινται στους περιορισμούς που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει να:

Αναδημοσιεύσετε υλικό από το ekatommyriouxos.gr
Πώληση, ενοικίαση ή υπο-άδεια χρήσης υλικού από τo ekatommyriouxos.gr
Αναπαράγετε, αντιγράψτε ή αντιγράψτε υλικό από τo ekatommyriouxos.gr

ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να σας ζητήσουμε να αφαιρέσετε όλους τους συνδέσμους ή οποιονδήποτε συγκεκριμένο
σύνδεσμο στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε να αφαιρέσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους προς τον ιστότοπό μας κατόπιν τέτοιου αιτήματος. Εμείς επίσης
διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική σύνδεσής του ανά πάσα στιγμή. Συνεχίζοντας
για να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Εάν βρείτε οποιονδήποτε σύνδεσμο στον ιστότοπό μας ή οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο απαράδεκτο για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε
μας για αυτό. Θα εξετάσουμε αιτήματα για κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση να το κάνουμε ή να απαντήσουμε
απευθείας σε εσάς.

Ενώ προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητά τους ή ακρίβεια τους. Ούτε δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος παραμένει διαθέσιμος ή ότι το υλικό του ο ιστότοπος διατηρείται ενημερωμένος.

ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στον ιστότοπό μας. 

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να μας υπερασπιστείτε έναντι όλων των αξιώσεων που προκύπτουν από ή βασίζονται στον Ιστότοπό σας. Κανένας σύνδεσμος δεν μπορεί να εμφανιστεί σε κανέναν
σελίδα στον ιστότοπό σας ή σε οποιοδήποτε πλαίσιο που περιέχει περιεχόμενο ή υλικό που μπορεί να ερμηνευθεί ως
συκοφαντικό, άσεμνο ή εγκληματικό, ή που παραβιάζει, με άλλο τρόπο παραβιάζει ή υποστηρίζει την παράβαση ή
άλλη παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις και τους όρους που σχετίζονται με
πρόσβαση στον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν εγγυήσεων που συνεπάγεται ο νόμος σχετικά με την ικανοποιητική ποιότητα, την καταλληλότητα για τον σκοπό ή/και τη χρήση εύλογης φροντίδας και δεξιότητας). 

Πολιτική απορρήτου:

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 30 Σεπτεμβρίου 2020

H Ekatommyriouxos Digital («εμείς», «εμείς» ή «μας») λειτουργεί τον ιστότοπο www.ekatommyriouxos.gr (η «Υπηρεσία»).

Αυτή η σελίδα σας ενημερώνει για τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας και τις επιλογές που έχετε συσχετίσει με αυτά τα δεδομένα. Η Πολιτική Απορρήτου μας για το Ekatommyriouxos.gr βασίζεται στον ιστότοπο του δωρεάν προτύπου πολιτικής απορρήτου.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να παρέχουμε και να βελτιώσουμε την Υπηρεσία. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, συμφωνείτε με τη συλλογή και χρήση πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχουν την ίδια σημασία με τους Όρους και Προϋποθέσεις μας, στους οποίους είναι προσβάσιμος από τον ιστοτοπο

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Συλλέγουμε πολλούς διαφορετικούς τύπους πληροφοριών για διάφορους σκοπούς για να παρέχουμε και να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες μας σε εσάς.

Τύποι δεδομένων που συλλέγονται
Προσωπικά δεδομένα
Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία ή την ταυτοποίησή σας («Προσωπικά Δεδομένα»). Οι πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Ονομα και επίθετο
Τηλεφωνικό νούμερο
Διεύθυνση, Νομός, Επαρχία, Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη
Cookies και δεδομένα χρήσης
Δεδομένα Χρήσης
Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες για τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας («Δεδομένα χρήσης»). Αυτά τα Δεδομένα Χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου του υπολογιστή σας (π.χ. διεύθυνση IP), τον τύπο προγράμματος περιήγησης, την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τις σελίδες της Υπηρεσίας μας που επισκέπτεστε, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψής σας, τον χρόνο που αφιερώσατε σε αυτές τις σελίδες, μοναδικές αναγνωριστικά συσκευής και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Δεδομένα παρακολούθησης και cookies
Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης για να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα στην Υπηρεσία μας και να διατηρούμε ορισμένες πληροφορίες.

Τα cookies είναι αρχεία με μικρή ποσότητα δεδομένων που μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό. Τα cookies αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν ιστότοπο και αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Οι τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται επίσης είναι φάροι, ετικέτες και σενάρια για τη συλλογή και παρακολούθηση πληροφοριών και τη βελτίωση και ανάλυση της Υπηρεσίας μας.

Μπορείτε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να αρνηθεί όλα τα cookies ή να υποδείξει πότε αποστέλλεται ένα cookie. Ωστόσο, εάν δεν αποδέχεστε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα της Υπηρεσίας μας.

Παραδείγματα Cookies που χρησιμοποιούμε:

Cookies συνεδρίας. Χρησιμοποιούμε Cookies περιόδου λειτουργίας για τη λειτουργία της Υπηρεσίας μας.
Cookies προτιμήσεων. Χρησιμοποιούμε Cookies προτιμήσεων για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις και τις διάφορες ρυθμίσεις σας.
Cookies ασφαλείας. Χρησιμοποιούμε cookies ασφαλείας για λόγους ασφαλείας.
ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το ekatommyriouxos.gr χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για διάφορους σκοπούς:

Να παρέχει και να διατηρεί την Υπηρεσία
Για να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές στην Υπηρεσία μας
Για να σας επιτρέψουμε να συμμετέχετε σε διαδραστικές λειτουργίες της Υπηρεσίας μας όταν το επιλέξετε
Να παρέχει εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών
Να παρέχουμε αναλύσεις ή πολύτιμες πληροφορίες ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε την Υπηρεσία
Για παρακολούθηση της χρήσης της Υπηρεσίας
Για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων
Για στοχευμένες διαφημίσεις και σκοπούς μάρκετινγκ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται να μεταφερθούν - και να διατηρηθούν σε - υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας, της επαρχίας, της χώρας ή άλλης κρατικής δικαιοδοσίας σας, όπου οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από αυτούς της δικαιοδοσίας σας.

Η συγκατάθεσή σας σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθείται από την υποβολή τέτοιων πληροφοριών αντιπροσωπεύει τη συμφωνία σας για αυτήν τη μεταφορά.

Η Ekatommyriouxos Digital θα λάβει όλα τα εύλογα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και ότι καμία μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων σας δεν θα πραγματοποιηθεί σε οργανισμό ή χώρα εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των δεδομένα και άλλες προσωπικές πληροφορίες.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ekatommyriouxos.gr μπορεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά Δεδομένα σας με την καλή πίστη ότι μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για:

Για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση
Για την προστασία και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας του Ιστότοπου
Για την πρόληψη ή τη διερεύνηση πιθανών παραβάσεων σε σχέση με την Υπηρεσία
Για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών της Υπηρεσίας ή του κοινού
Για προστασία από νομική ευθύνη

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Ενώ προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους.

ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ενδέχεται να προσλάβουμε τρίτες εταιρείες και ιδιώτες για τη διευκόλυνση της Υπηρεσίας μας («Παροχείς Υπηρεσιών»), για την παροχή της Υπηρεσίας για λογαριασμό μας, για την εκτέλεση υπηρεσιών που σχετίζονται με την Υπηρεσία ή για να μας βοηθήσουν στην ανάλυση του τρόπου χρήσης της Υπηρεσίας μας.

Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για να εκτελούν αυτές τις εργασίες για λογαριασμό μας και είναι υποχρεωμένα να μην τα αποκαλύψουν ή να τα χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Analytics
Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την παρακολούθηση και ανάλυση της χρήσης της Υπηρεσίας μας.

Google Analytics
Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που προσφέρεται από την Google που παρακολουθεί και αναφέρει την επισκεψιμότητα του ιστότοπου. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει για την παρακολούθηση και την παρακολούθηση της χρήσης της Υπηρεσίας μας. Αυτά τα δεδομένα κοινοποιούνται σε άλλες υπηρεσίες της Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγει για να προσαρμόσει και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη διάθεση της δραστηριότητάς σας στην Υπηρεσία στο Google Analytics εγκαθιστώντας το πρόσθετο εξαίρεσης από το Google Analytics για πρόγραμμα περιήγησης. Το πρόσθετο εμποδίζει το JavaScript του Google Analytics (ga.js, analytics.js και dc.js) να μοιράζεται πληροφορίες με το Google Analytics σχετικά με τη δραστηριότητα επισκέψεων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=el

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα κατευθυνθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους. Σας συμβουλεύουμε ανεπιφύλακτα να ελέγχετε την Πολιτική Απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε τοποθεσιών ή υπηρεσιών τρίτων.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική Απορρήτου μας από καιρό σε καιρό. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτή τη σελίδα.

Θα σας ενημερώσουμε μέσω email ή/και μιας εμφανούς ειδοποίησης για την Υπηρεσία μας, προτού τεθεί σε ισχύ η αλλαγή και θα ενημερώσουμε την "ημερομηνία έναρξης ισχύος" στο επάνω μέρος αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ισχύουν όταν δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.


EKATOMMYRIOUXOS ©2022